ධර්මයයි ඔබයි පුණ්‍ය භාරය


Image

ධර්මයයි ඔබයි පුණ්‍යභාරය යනු ජේතවනාරාම වන සෙනසුනෙහි කටයුතු සඳහා පරිත්‍යාග කල අරමුදල් කළමනාකරණය සඳහා පිහිටුවා ගන්නා ලද ලාභ නොලබන සංවිධානයකි.එය භික්ෂූන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් පනවන ලද විනය නීති උල්ලංගනය කිරීම ඇති අවස්ථා මගහරවමින් දායක ප්‍රජාවගෙන් ලද අරමුදල් නිසිආකාරයෙන් භාවිතා කිරීම උදෙසා නිර්මාණය කරගන්නා ලද අතර දායක පරිත්‍යාගයන් හැර වෙනත් කිසිදු මුල්‍ය ගනුදෙනුවන් මේ හරහා සිදු නොවේ.

සංඝ සභාවක් විසින් මෙහි සාමාජිකයන් තෝරාපත් කරගනු ලබන අතර සංඝයාගේ මූලික අවශ්‍යතා සපුරනු වස් මෙහි මුදල් පරිහරණය කිරීම් සිදු කරනු ලබයි.

උතුම් රහතුන් වහන්සේලා බිහිවන නුවරක් ඉදිවන වගයි!


අන්තර්ජාල පරිත්‍යාග සදහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න Donate

දානයන් පූජාකිරීම සඳහා

ගිණුමේ නම :
Dharmayai Obai Punya Bharaya
ගිණුම් අංකය :
114061003976
බැංකුව :
Sampath Bank
බැංකු ශාකාව :
Ingiriya
ස්විෆ්ට් කේතය
(Swift code) :
BSAMLKLX

අන් සියලු ශාසනික පරිත්‍යාගයන් සඳහා දායක වීම සදහා පහත බැංකු ගිණුම භාවිතා කල හැක.

ගිණුමේ නම :
Dharmayai Obai Punya Bharaya
ගිණුම් අංකය :
114061003266
බැංකුව :
Sampath Bank
බැංකු ශාකාව :
Ingiriya
ස්විෆ්ට් කේතය
(Swift code) :
BSAMLKLX

ඔබ මුදලකින් හෝ අමුද්‍රව්‍ය පූජා කර දායකවන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් කරුණාකර අපගේ වාර්තා සදහා ඒ පිළිබඳව අප දැනුවත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමු. ඒ සඳහා donations@jethavanarama.org විද්‍යුත් ලිපිණය භාවිතා කල හැක.

මේ සියලුම පූජාවෝ ධර්මයයි ඔබයි ශ්‍රාවකයින්ගෙන් පමණක් භාර ගන්නා බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.