විමසීම්

විවෘත වේලාවන්

සදුදා
07:00 පෙ.ව - 12:30 ප.ව
අඟහරුවාදා
07:00 පෙ.ව - 12:30 ප.ව
බදාදා
07:00 පෙ.ව - 06:00 ප.ව
බ්‍රහස්පතින්දා
07:00 පෙ.ව - 12:30 ප.ව
සිකුරාදා
07:00 පෙ.ව - 06:00 ප.ව
සෙනසුරාදා
06:00 පෙ.ව - 09:00 ප.ව
ඉරිදා
07:00 පෙ.ව - 06:00 ප.ව
පෝය දවස්
06:00 පෙ.ව - 09:00 ප.ව

ලිපිනය

ජේතවනාරාම විහාරය
356/3 නුගදන්ඩ,
කලටුවාව
ශ්‍රී ලංකා
සංචාරයක්, උපදේශනයක් හෝ සමූහ දේශනාවක් වෙන්කරවා ගැනීමට ධර්මයයි ඔබයි පුණ්‍ය භාරය අමතන්න: (මෙම අංක වෙත ළඟා විය නොහැකි නම් කරුණාකර WhatsApp පණිවිඩයක් යොමුකරන්න, ඔබව නැවත ඇමතීමට කටයුතු කරන්නෙමු.) +94 773 336 274  / +44 7872 857 404
වෙනත් තොරතුරු සඳහා ආරාමය අමතන්න: +94 777 770 129
පහත යෙදුම් හරහා ද අපව සම්බන්ධ කර ගත හැක WhatsApp / Viber / Skype
දහම් ප්‍රශ්න සඳහා කරුණාකර අපට විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩයක් යොමු කරන්න: DhammaQuestions@jethavanarama.org
වෙනත් තොරතුරු සඳහා, කරුණාකර අපට විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩයක් යොමු කරන්න: info@jethavanarama.org
අපගේ සාසනික මෙහෙවරට සහය දැක්වීම සදහා මෙතනින් සම්බන්ධ වන්න: ධර්මයයි ඔබයි පුණ්‍ය භාරය

අපව අමතන්න

YouTube නාලිකා