ඉන්දියාවේ සහකාර මහ කොමසාරිස්වරියගේ සංචාරය  

මෑතකදී, ඉන්දියාවේ සහකාර මහ කොමසාරිස්වරිය පැමිණීම අප ආරාමයට ඉමහත් ගෞරවයක් ගෙන දෙන්නක් විය. ඇයගේ ආගමනයේදී ආරාමයේ රැඳෙමින් සෙවන ලබන දරුවන්ගෙන් ලද  විශේෂිත පිළිගැනීමේ උත්සවකින් අමන්දානන්දයට පත් වූ ඇය අපගේ දර්ශනයට අනුව දහස් සංඛ්‍යාත ජනයා උදෙසා සිදුකරන ධර්ම ප්‍රචාරක වැඩසටහන් පිලිබඳවද ප්‍රසාදයට පත් වූ අතර  දහම් රැකවරණය ලැබීමට දේශසීමා බාධාවන් නොවන බවටද සාක්ෂියක් සැපයූවාය.

පසුව ආරාමයේ වෙසෙන අනගාරික අනාගරිකා පිරිස් හා Noble Hearts දරුවන් සමඟ සුහද සාකච්ඡාවක නියැළුන අතර එය දෙපාර්ශවයේ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය වැඩි කරවන්නක් විය.

DSC5374
DSC5430 Copy
DSC5423 Copy
DSC5426 Copy
DSC5448 Copy
DSC5450 Copy
DSC5453 Copy

පුවත්

සීහෙළ මහා සෑ රදුන්

සීහෙළ මහා සෑ රදුන්

ශ‍්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567ක් වූ, ව්‍යවහාරික වර්ෂ 2024ක් වූ, මාර්තු මස 23 වෙනි දින කොත නිරාවරණය කිරීමෙන් ඇරඹ, පුරා...

මියගිය රණවිරුවන් වෙනුවෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා

පුණ්‍යානුමෝදනා

ආරක්ෂක අංශවල සාමාජිකයින් සහ ගිහිකල ආරක්ෂක අංශවල කටයුතු කළ ස්වාමින්වහන්සේලා, අනගාරික අනගාරිකා පිරිස, මියගිය...

ඉන්දියාවේ සහකාර මහ කොමසාරිස්වරියගේ සංචාරය

ඉන්දියාවේ සහකාර මහ කොමසාරිස්වරියගේ සංචාරය

මෑතකදී, ඉන්දියාවේ සහකාර මහ කොමසාරිස්වරිය පැමිණීම අප ආරාමයට ඉමහත් ගෞරවයක් ගෙන දෙන්නක් විය. ඇයගේ ආගමනයේදී ආරාමයේ...